X
GO
sq-ALsr-Latn-RSen-GB

 

15
Mar
2018

You and the municipality

The municipality shall exercise its function best when you suggest to and are informed about the work of your municipality.

Good governance has this very mission, therefore through this section we will facilitate communication with the municipal level for all citizens, as well as report the problems we face every day, also to be informed about our work and that of the municipalities

Ask Municipality

Komuna është krijuar për të qenë sa më afër qytetarit, prandaj këtu ju mund të komunikoni dhe të adresoni tek Komuna juaj çështjet dhe brengat e juaja!

Read more
March 19, 2018 0 Click here to ask the municipality

News

Këtu mund të gjeni lajmet dhe aktivitetet tona të fundit lidhur me qeverisjen e mirë në nivelin lokal.

Read more
March 19, 2018 0 Click here to ask the municipality